Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Synovatie. Synovaitie besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Synovatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de website van Synovatie. Ook kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend.

Synovatie heeft en behoudt het intellectuele eigendomsrecht van de op de website verstrekte informatie (teksten, logo's en beeldmateriaal). Niets van de op de website van Synovatie aangeboden informatie mag zonder schriftelijke toestemming van Synovatie openbaar worden gemaakt en/of verspreid en/of verveelvoudigd. Citeren altijd met bronvermelding. Niets uit deze website mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Synovatie.